Разрешение за строеж

10.04.2019

Получихме Разрешение за строеж, което влезе в сила на 07.05.2019 г., на най-новия ни обект - Жилищна сграда "GREENSCAPE RESIDENTIAL"