Услуги

 ИЗВЪРШВАНЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ
Жилищно строителство Цялостно изпълнение на еднофамилни къщи, жилищни сгради, затворени комплекси от груб строеж до довършителни работи. С наличния квалифициран персонал и механиация, гарантираме високо качество за кратки срокове на изпълнение. 
Обществено строителство Административни сгради, търговски центрове, многофункционални сгради, хотели.
Промишлено строителство Специализирани сме в изграждането и реновиране на промишлени съоръжения и сгради, производстени цехове,складове, логистични бази, фотоволтаични централи и други.
Хидротехническо строителство Изграждаме водно електрически централи (ВЕЦ), подпорни стени, язовирни стени.
Инфраструкторно строителство Цялостно изпълнение на водопроводни и канализациони улични мрежи и пречиствателни станции. Участвали сме в изпълнението на водни цикли в гр. Раковски, гр. Мизия, с. Белчин и други.
Енергийна ефективност Изпълняваме цялостно саниране на сгради по националната програма за енергийна ефективност.

 

 

Сподели